test1 'Verzameld werk' van Franz Kafka
Start > Franz Kafka > boektitel

Franz Kafka: Verzameld werk

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: Sämtliche Erzählungen, 1935
Vertaling: Nini Brunt
Uitgever: Querido, 1977
ISBN13: 978-90-214-1322-8ISBN: 9789021413228

Vertalingen Der Process: Alice van Nahuys druk 1, Ruth Wolf vanaf druk 8, Das Schloss: Guus Sötemann en Ruth Wolf vanaf druk 8, Amerika: Nini Brunt en Hans Hom vanaf druk 8, Sämtliche Erzählungen: Nini Brunt. 16e druk uitgegeven door Atheneum-Polak 2002.


Flaptekst / Beschrijving

Thomas Mann: 'Hij was een dromer, en zijn werk heeft in vorm en conceptie vaak helemaal het karakter van de droom; het bootst de alogische en benauwde zotternij der dromen, die wonderlijke schimmenspelen van het leven, zo precies na, dat men in de lach schiet. Maar als men bedenkt dat het lachen, het lachen met tranen in de ogen door hogere oorzaken, het beste is wat we hebben, wat we behouden, dan zal men met mij geneigd zijn Kafka's liefdevolle vastleggingen tot het lezenswaardste te rekenen wat de wereldliteratuur heeft voortgebracht.'

Robert Musil (over Amerika): 'In Kafka's verhaal komt een instinctieve neiging tot het goede tot uitdrukking, geen ressentiment, maar iets van de sinds de kinderjaren zoekgeraakte hartstocht voor het goede; het gevoel van opgewonden kindergebeden en iets van de onrustige ijver van netjes huiswerk maken en veel waar geen andere woorden voor zijn dan morele tederheid. De eisen aan wat men doen moet worden hier door een geweten gesteld, dat niet door zedelijke beginselen wordt geleid, maar door een fijne, indringende gevoeligheid, die voortdurend kleine vragen van grote betekenis ontdekt en aan vraagstukken, die bij anderen slechts een glad en onaandoenlijk blok zijn, merkwaardige ribbels zichtbaar maakt.'

Rainer Maria Rilke:' Ik heb nooit één regel van deze schrijver gelezen, die mij niet op de zonderlingste manier aanging of verbaasde.'

Kurt Tucholsky: 'Franz Kafka. Wie dat is, weten helaas nog veel te weinigen. Hij is een kleinzoon van Kleist maar toch zelfstandig. Hij schrijft het helderste en mooiste proza, dat er tegenwoordig in het Duits wordt gemaakt.'

Bevat de bundel van bij leven gepubliceerde verhalen 'Een hongerkunstenaar en andere verhalen', de posthuum gebundelde verhalen 'De Chinese muur en andere verhalen', en de drie romans "Het proces", "Het slot" en "Amerika", alle posthuum verschenen.

De 8e druk (1985) was een geheel herziene en uitgebreide druk. De drukken nadien zijn ook wel vaak wat veranderd c.q. verbeterd.