test1 'Het spinsel van de eenzaamheid' van Paul Auster
Start > Paul Auster > boektitel

Paul Auster: Het spinsel van de eenzaamheid

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: The Invention of Solitude, 1982
Vertaling: Annelies Eulen
Uitgever: De Arbeiderspers, 1988
ISBN:

Privé domein nr 141


Flaptekst / Beschrijving

Een zoon doet een ontroerende poging greep te krijgen op de vage, bijna zichzelf ontkennende persoonlijkheid van zijn vader. Diens plotselinge dood confronteert de zoon met een vloedgolf van herinneringen, gevoelens en verloren gegane illusies. De verteller wil weten hoe en wie zijn vader was. Bij zijn naspeuringen doet hij een verbijsterende ontdekking. Een zestig jaar oud moordmysterie moet van beslissende invloed zijn geweest op de contradicties in het karakter en gedrag van zijn vader. De zoektocht werpt de verteller definitief op zichzelf terug. Door de scheiding van zijn vrouwen kinderen is hijzelfin een luchtledig komen te hangen. Zijn perspectieven lijken verschrompeld.

Paul Auster bezat al een reputatie als dichter, essayist en vertaler toen hij in 1982 Het spinsel van de eenzaamheid publiceerde. Het boek is geheel gebaseerd op autobiografisch materiaal, al beschouwt Paul Auster zelf het niet als een integrale autobiografie: 'Ik: hoopte de waarheid omtrent een aantal zaken te kunnen achterhalen en heb daarvoor mijn persoonlijke leven prijsgegeven. Ik diende slechts als voorbeeld.' Overpeinzingen, herinneringen en associaties zijn de middelen waarmee Auster zicht probeert te krijgen op de onlosmakelijke banden tussen heden en verleden.

* Paul Austers boek voltrekt eindelijk weer eens een literair wonder: volstrekte integratie van hartstochtelijkheid en intellect, gevoel en verstand. Dit messcherp geschreven boek maakt op een nieuwe manier duidelijk wat schokken in ons leven kunnen betekenen. -Newsday

* In zijn extreme gevoeligheid is dit boek ten diepste menselijk. - Ametican Book Review

* Een ontroerende en fijnzinnige doorkijk in levens en relaties.- The New York Times Book Review