test1 'Echo's gebeente' van Samuel Beckett
Start > Samuel Beckett > boektitel

Samuel Beckett: Echo's gebeente

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: Collected Poems in English and French (herziene editie 1984 als Collected Poems 1930-1978), 1977
Vertaling: Laurens Vancrevel
Uitgever: Meulenhoff, 1992
ISBN13: 978-90-290-2783-0ISBN: 9789029027830

Engelse of Franse tekst met daarnaast de Nederlandse vertaling


Flaptekst / Beschrijving

Samuel Beckett (1906-1989) was, meer nog dan een revolutionair toneelschrijver en een vernieuwend prozaïst, een uitzonderlijk originele dichter, die de gehele literatuur met zijn poëzieopvatting een nieuwe dramatische vorm heeft gegeven. Al zijn geschriften zijn poëtisch en dramatisch tegelijk. Ze komen het meest tot hun recht door ze te laten klinken, als een klacht, een vervloeking, een bezwering. De sonore, orale kwaliteit van Beekerts werk maakt hem een unieke en zeldzame verschijning in de literatuur van deze eeuw.

Becketts eerste publikatie, uit 1930, was het dramatische gedicht 'Whoroscope', een fictieve woordenvloed van de Franse wijsgeer Descartes. Hij schreef dat gedicht in één nacht, om te kunnen meedingen naar de destijds vermaarde avant gardeprijs van Nancy Cunard. Beckett won de prijs, en publiceerde daarna in tijdschriften zijn gedichten, waarvan hij in 1935 een bundel samenstelde, Echo's bones. Daarmee plaatste hij zich naast tijdgenoten als Eliot , Eluard, Auden, Breton. Tot het einde van zijn leven schreef Beckett poëzie, zowel in het Engels als in het Frans, waarvan hij incidenteel enkele tientallen verzen publiceerde.