test1 'Engelse munt' van Marguerite Duras
Start > Marguerite Duras > boektitel

Marguerite Duras: Engelse munt

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: L'Amante Anglaise, 1967
Vertaling: Jan Versteeg
Uitgever: Van Gennep, 1989
ISBN:


Flaptekst / Beschrijving

Dagen achtereen worden er in spoorwegwagons stukken van een lijk gevonden - steeds weer op een andere plek in Frankrijk. Alleen het hoofd wordt niet gevonden. Onderzoek wijst uit dat de menselijke overblijfselen vanaf een viaduct bij één bepaald spoorwegknooppunt in de treinen moeten zijn gegooid. Acht dagen later wordt Claire Lannes gearresteerd wegens moord op haar doofstomme nicht, die het huishouden voor haar deed. In het dorpscafé heeft ze haar mond voorbij gepraat. Handelde ze in een vlaag van verstandsverbijstering of heeft een sluimerend verleden de kop opgestoken?
Iemand wil een boek over de zaak schrijven en probeert in drie 'verhoren', met de caféhouder, met de dader en met haar echtgenoot, de gang van zaken te reconstrueren. Vooral om te weten te komen waarom de moord is gepleegd. Marguerite Duras biedt de lezer alleen hypothesen aan, zowel over de toedracht als over de raadselachtige persoonlijkheid van de dader. Intrigerend als het hele werk van Duras, geeft Engelse munt een pakkend beeld van het verborgen leven van een vrouw. (tekstflap)

Deze blijkt een ongeletterde eenvoudige persoon te zijn met problemen met de spelling. 'Engelse munt' (titel): la menthe anglaise, een plant waar ze erg van houdt en waarover ze adviezen heeft gevraagd aan een krant, wordt bij haar: l'amante anglaise = franse titel). Deze plant speelt een belangrijke rol in de leefwereld van deze vrouw. Zoals in veel van Duras' werk gaat het om het willen ontsnappen aan de geordende wereld. Dood en waanzin spelen ook hier een grote rol. Qua woordgebruik gemakkelijk te lezen, maar de lezer moet in staat zijn tussen de regels door te lezen, om de inhoud goed te begrijpen. Goede vertaling. (bron: Bruna)