test1 'De pijn' van Marguerite Duras
Start > Marguerite Duras > boektitel

Marguerite Duras: De pijn

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: La Douleur, 1985
Vertaling: Jan Versteeg
Uitgever: Van Gennep, 1985
ISBN13: 978-90-6012-657-8ISBN: 9789060126578


Flaptekst / Beschrijving

De pijn speelt aan het eind van de oorlog, in april 1945. De geallieeerden rukken steeds verder op in Duitsland, een na een worden de concentratiekampen bevrijd.
In Parijs wacht Margurerite Duras op bericht over haar echtgenoot Robert L., die als verzetsstrijder is gevangen genomen en naar Duitsland gevoerd. Is hij dood, leeft hij nog? In een opvangcentrum waar de terugkerende dwangarbeiders en bevrijde gevangenen uit de kampen zich komen melden verzamelt ze gegevens over nog vermiste gevangenen. Over Robert L. steeds geen nieuws. In haar verbeelding ziet ze hem nog na zijn bevrijding gestorven, langs een Duitse weg -'terwijl hij stierf zij hij mijn naam'. De telefoon maakt een eind aan haar martelende onzekerheid. Tussen de doden en stervenden van Dachau is Robert L. gevonden door Francois Mortland (Mitterand), leider van de verzetsorganisatie waarvan Robert L. en Marguerite Duras deel uitmaakten. In een razendsnelle reddingsactie wordt Robert L. naar Parijs gehaald en in een langdurig proces, smartelijk als een omgekeerde doodsstrijd, keert hij naar het leven terug.

Van de vijf verdere teksten in de De Pijn stoelen er drie rechtstreeks op de realiteit van het verzet, collaboratie en bevrijding en de plaats die Marguerite Duras daarbij zelf innam; twee zijn korte fictie-verwerkingen ervan.

Bertrand Poirot-Delpech Le Monde:
' Geen getuigenis over de laatste oorlog heeft zo naakt uitdrukking gegeven aan de dierlijke heftigheid van ed laatste confrontaties, de laatste botsingen.'

Greetje van den Bergh NRC Handelsblad
'Nooit eerder heb ik iemand zo dringend de fysieke pijn zien beschrijven, de misselijkheid, de voortdurende neiging om te braken, die de -in dit geval veronderstelde- dood van een geliefd iemand teweegbrengt.'

Pierre Lepape La Quinzaine litteraire
'De Pijn heeft de verschrikkelijke kracht die nodig is om het merendeel van de romans en getuigenissen -ook de eerlijkste en met eigen leed duurst betaalde- over dat tijdperk waarin de mens de grenzen van de onmenselijkheid naar het oneindige verlegde, tot 'literatuur' te maken'

De pijn verhaalt over Robert Altheme. Van hem verscheen onlangs in vertaling L'espece humain (1947): De menselijke soort