test1 'De vervoering van Lol V. Stein' van Marguerite Duras
Start > Marguerite Duras > boektitel

Marguerite Duras: De vervoering van Lol V. Stein

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: Le Ravissement de Lol V. Stein, 1964
Vertaling: Renée Vink
Uitgever: Van Gennep, 1988
ISBN13: 978-90-6012-694-3ISBN: 9789060126943


Flaptekst / Beschrijving

In De vervoering van Lol V Stein, een hoogtepunt in het roman-oeuvrevan Marguerite Duras, komen de obsessies en beroeringen samen waarvan het merendeel van Duras'werk in de jaren zestig doortrokken is.
De geschiedenis van Lola Valérie Stein begint 's avonds in de balzaal van het casino van T.Beach. Als de ochtend komt, is haar wereld radicaal omgegooid - haar minnaar heeft haar verlaten voor een onbekende vrouw. Na het bal staat deze geschiedenis ogenschijnlijk jarenlang stil. Lol V. Stein trouwt, verlaat de stad en leidt het normale leven van een echtgenote en moeder. Tien jaar na het bal komt ze weer in haar geboortestad wonen. Daar hervindt ze een vergeten jeugdvriendin, Tatiana Karl. Die was de hele nacht van het bal bij haar gebleven; dat was Lol V. Stein vergeten.
Onweerstaanbaar wordt Lol gedreven door de drang het drama van de balnacht opnieuw te beleven. Het lukt haar een ontmoeting van Tatiana met een man te ensceneren: vanuit het donker kijkt ze naar het verlichte raam van de hotelkamer waar de minnaars elkaar treffen... (tekstflap)

In toon en thematiek vertoont deze roman uit 1964 grote overeenkomsten met ander werk van Duras, met name 'De Vice-Consul', maar het is wel een van haar sterkste boeken, vooral door de intensiteit waarmee de geestestoestand van de hoofdpersoon, Lol V. Stein, wordt beschreven. Haar geschiedenis wordt, in omtrekkende bewegingen, van buitenaf verteld door de man met wie zij haar drama herhaalt. Tijdens een bal ziet de achttienjarige Lol haar minnaar betoverd worden door een onbekende vrouw; in dezelfde nacht nog verdwijnt hij uit haar leven. Op slag is haar leven leeg. Zij stort zich in een huwelijk, krijgt kinderen en leeft tien jaar lang in India, slaapwandelend in een lege, geordende wereld. Bij terugkomst ensceneert zij via een vriendin en haar minnaar een herbeleving van de fatale breuk. Subtiel weet Duras haar lethargische toestand van lijdzaamheid, vergetelheid en herhalingsdwang vorm te geven, voor de lezer even ongrijpbaar en daardoor aangrijpend als voor de mensen in de omgeving van Lol. Bij Duras gaat het altijd om grote en hevige gevoelens, toch slaagt zij erin haar verhaal voor kitsch te behoeden. (bron: Bruna)