test1 'Emily L.' van Marguerite Duras
Start > Marguerite Duras > boektitel

Marguerite Duras: Emily L.

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: Emily L., 1987
Vertaling: Jan Versteeg
Uitgever: Van Gennep, 1988
ISBN13: 978-90-6012-752-0ISBN: 9789060127520


Flaptekst / Beschrijving

Quillebeuf, een dorp aan de monding van de Seine, met langsvarende olietankers, een overzetveer en een café. Een vrouw (de vertelster) en een man spreken over het verdwijnen van hun liefde. Zij zou het verhaal daarvan willen opschrijven. In het café vangen ze een flard op van de conversatie van een ouder Engels echtpaar dat door pech met hun zeilschip in het dorp wordt vastgehouden. Dat prikkelt de fantasie van de vertelster zozeer dat ze haar eigen liefdesgeschiedenis in ideale vorm opnieuw beleeft. Zo ontstaat er binnen de roman een volledig gefantaseerde reconstructie van wat er ooit tussen de Engelse 'captain' en zijn toen veel jongere vrouw is voorgevallen.
Emily L. moest tien jaar op de dood van haar rijke ouders wachten, voor ze met de 'captain' kon trouwen. In de tussentijd reisden ze met een boot de hele wereld rond. In een periode van rouw om een doodgeboren dochtertje, schreef de vrouw gedichten om de waanzin de baas te worden. Het belangrijkste gedicht, over het licht op een wintermiddag, verdween spoorloos. Verbrand door de 'captain' of nooit geschreven .. ?
Emily L. is een sober geschreven roman met veel raadselachtige elementen die de lezer tot het einde toe in de ban houden.

Emily L. is opnieuw een typische Duras-roman: niet lang voor wat het aantal pagina's betreft, wel lang qua dóórwerking. Een naamloze ik spreekt tegen een naamloze u over de observaties van haar eigen gevoelens, en verschaft ons tegelijkertijd een aangrijpend beeld van een Engels echtpaar dat tijdens een eeuwige vlucht naar de verte telkens weer strandt in het kleine Franse havencafé, niet ver van hun thuishaven. De aanvankelijke aandacht voor 'the Captain' verschuift onmerkbaar in de richting van zijn vrouw Emily en aan het einde is er alleen nog háár levensverhaal - met alle poëzie die daarin verloren is geraakt - en dat van 'ik' en van 'u' (en van de vele andere naamlozen). (Bron: Bruna)