Gustave Flaubert

Auteur

Gustave Flaubert (1821-1880) was als scholier een lastige leerling, die vooral literatuur van romantische schrijvers las. Hij had al vroeg een afschuw van de banaliteit van het dagelijks leven en het milieu waarin hij opgroeide. Hij verbleef een groot deel van zijn leven op zijn landgoed in Normandië en zocht afwisseling tijdens zijn reizen naar het Midden-Oosten. Beide sferen zijn terug te vinden in zijn werk. Madame Bovary (1857) en L’éducation sentimentale (1869) zijn bijvoorbeeld kenmerkend voor de eerste, Salammbô (1862) voor de tweede. Binnen zijn werk staat het onderscheid tussen realisme en romantiek centraal. Hij gebruikt ironie, maar biedt de lezer ook gelegenheid genoeg sympathie te ontwikkelen voor de personages, waardoor die zich met hen kan identificeren. Flaubert richtte zich met name op deze dubbelheid, die vooral in zijn ‘burgerlijke’ romans goed naar voren komt. Flaubert besteedde dermate veel aandacht aan zijn stijl dat hij weliswaar langzaam schreef, maar wel als een van de grootste Franse stilisten geroemd wordt. Beschrijvingen zijn voor hem niet zo zeer illustratief als wel een middel. Er is in zijn werk geen sprake van doorlopende gebeurtenissen, maar eerder van een opeenvolging van beelden. Het heeft daardoor iets ondoorgrondelijks.(bron: Atheneum)

Voor Jacq Vogelaar is Flaubert een van de eerste moderne schrijvers. "Flaubert is de eerste geweest die methodisch de taal zelf ter discussie heeft gesteld, dat wil zeggen de autoriteit van de ene, voor allen gelijkelijk geldende representatieve taal. Voortaan gaat het om talen, om taalisituaties en om teksten; en de tekst waaraan een schrijver werkt is een kruising en knooppunt." (J.F. Vogelaar in Terugschrijven1987, p 27)

Literatuur over Gustave Flaubert

  • Julian Barnes - Flauberts papegaai - 1985

    Hoofdpersoon is Geoffrey Braithwaite, een ouder wordende arts wiens vrouw is overleden. Braithwaite raakt gefascineerd door het leven en werk van Flaubert. Hij reist regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de schrijver gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging te ontdekken wat er nu eigenlijk te weten valt over iemands leven.

    Of het nu dat van Flaubert, dat van zijn overleden vrouw of zijn eigen leven is. Flauberts papegaai is een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian Barnes. Het is een roman, het is een biografie van Flaubert, het is literaire kritiek, en het is tevens een commentaar op deze drie genres.

Hieronder geven we een kleine selectie van websites over Gustave Flaubert.

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):


Het overzicht van de werken is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 10 van de 17


Boeken 1 tot 10 van de 17