test1 'Dubliners' van James Joyce
Start > James Joyce > boektitel

James Joyce: Dubliners

  • Beschrijving
  • Recensies

Oorspronkelijke titel: Dubliners, 1914
Vertaling: Rijn Bloem
Uitgever: Van Gennep, 1968
ISBN13: 978-90-6012-021-7ISBN: 9789060120217


Flaptekst / Beschrijving

Dubliners is een uit vijftien verhalen bestaande bundel die voor het eerst in 1914 verscheen en waarvan de thema's later terugkeerden in A Portrait of the Artist as a Young Man (1916), Ulysses (1922) en Finnegans Wake (1939). Vooral deze laatste werken hebben James Joyce de naam gegeven van een zeer ontoegankelijk schrijver, maar aan de hand van Dubliners is het niet moeilijk een weg te vinden door een wereld die in de literatuur van onze tijd haar weerga niet heeft. De thema's die Joyce hier voor de eerste maal bezighouden, zijn allereerst de 'epifanie', het heldere moment dat de personages en de lezers inzicht geeft in hun bestaan, en de 'paralyse' waaraan Dublin omstreeks 1900 lijdt. Hierbij voegt zich een gevoel van onmacht, waar de hoofdpersonen soms aan lijken te ontsnappen om dan weer als Ikarus of Lucifer neer te storten. De verhalen in Dubliners zijn niet naturalistisch. Men zou ze flarden van mensenlevens kunnen noemen, waarbij ritmische patronen, verwijzingen over en weer en symbolische perspectieven als bindende elementen fungeren. De aanzetten van de 'monologue intérieur', waarmee Joyce beroemd zou worden, zijn hier al merkbaar, het duidelijkst in het slotverhaal De Doden, dat als een van de aanmerkelijkste verhalen van de twintigste eeuw moet worden beschouwd.

De Volkskrant: 'Erg goed vertaald door Rein Bloem... een volwaardige Joyce in het Nederlands:
De Gooi en Eemlander: 'Een zinvolle introductie tot de beroemde hoofdwerken van Joyce, uitstekend vertaald door Rein Bloem.'
Algemeen Dagblad: 'Met zijn voortreffelijke vertaling maakt Rein Bloem de moeilijke Joyce, de sfeer van de tijd en het Dublin waarin hij leefde ook voor Nederlandse lezers gemakkelijk toegankelijk:

Recensies

  • De doodlopende weg van een vervallen stad - Hans Bouman, de Volkskrant,