test1 'Grand hotel solitude' van Eric de Kuyper
Start > Eric de Kuyper > boektitel

Eric de Kuyper: Grand hotel solitude

  • Beschrijving
  • Recensies

Titel: Grand hotel solitude, 1991
Uitgever: SUN, 1991
ISBN13: 978-90-6168-343-8ISBN: 9789061683438

Ook opgenomen in de bundel In de zon in de schaduw [2]


Flaptekst / Beschrijving

Einde jaren vijftig. Het gezin De Kuyper verhuist min of meer noodgedwongen van Brussel naar Antwerpen, een stad die gemakkelijker haar lichaam dan haar ziel blijkt te schenken. Voor de opgroeiende jongeman die hier gete¬kend wordt, betekenen de jaren van zijn verblijf in Ant¬werpen een wanhopig zoeken. Hij moet zich voorbereiden op keuzen die te maken hebben met het Geloof, de Seksua¬liteit en de Toekomst. In welke richting hij ook zoekt, nergens vindt hij een model of levensweg die hem navolgenswaard voorkomt.

Grand Hotel Solitude vertelt de subtiele geschiedenis van de bewustwording van eigen averechtsheid in een door vaste patronen gedomineerde omgeving.

Recensies

  • Eric de Kuypers Antwerpse jaren; Schimmel op de benen van Cyd Charisse - Reinjan Mulder, NRC Handelsblad, 05-07-1991