test1 'Filmische hartstochten' van Eric de Kuyper
Start > Eric de Kuyper > boektitel

Eric de Kuyper: Filmische hartstochten

  • Beschrijving

Titel: Filmische hartstochten, 1984
Uitgever: Het Wereldvenster, 1984
ISBN13: 978-90-293-9767-4ISBN: 9789029397674


Flaptekst / Beschrijving

In Filmische hartstochten beschrijft Eric de Kuyper het proces van de amoureuze contacten aan de hand van grote Amerikaanse films als Gone with the wind, Casablanca, Now Voyageren Leave her to heaven. Hij bekijkt de 'ontmoeting', de 'herontmoeting', de 'herinnering' en de 'liefdestherapie' als de verschillende stadia, met als leidsman Roland Barthes, de belangrijke Franse criticus. De Kuyper meent dat de passies in films niet zo veel verschillen van die in het gewone leven: het gaat in beide gevallen om fictieve zaken.

Eric de Kuyper doceert filmtheorie aan de Universiteit van Nijmegen, is redacteur van Skrien en Versus, en realiseerde de film Casta Diva, een reeks mannenportretten. Filmische hartstochten zou men kunnen beschouwen als een vrouwelijke tegenhanger in boekvorm.

De Kuypers nieuwste film is Naughty Boys.