Lidy Marissing

Auteur

Eig. Lidwina Maria Irene, Nederlandse prozaschrijfster (1942). Volgde de opleiding sociale academie te Amsterdam. Vanaf 1964 medewerkster van de Volkskrant, waarin ze een reeks vraaggesprekken met kunstenaars publiceerde, later gebundeld in 28 interviews (1971). Publiceerde poëzie in Ontmoeting, daarna vooral proza in het tijdschrift Raster. Van Marissing behoort met haar proza tot de groep post-avantgardistische auteurs, zoals o.m. J.F. Vogelaar, Marc Insingel, Daniël Robberechts en Sybren Polet. Door middel van montagetechnieken wil zij aantonen hoezeer de individuele beleving ongemerkt door maatschappelijke factoren wordt bepaald. Haar anti-roman Ontbinding (1972) berust op dit principe en geeft in filmische scènes close-ups van dergelijke, het individu bepalende maatschappelijke krachten. Hetzelfde procédé past zij toe in De omgekeerde wereld (1975), een `leesboek voor middengroepen'.

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):


Het overzicht van de werken is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 10 van de 17


Boeken 1 tot 10 van de 17