test1 'Ontbinding' van Lidy Marissing
Start > Lidy Marissing > boektitel

Lidy Marissing: Ontbinding

  • Beschrijving

Titel: Ontbinding, 1972
Uitgever: Van Gennep, 1972
ISBN13: 978-90-6012-154-2ISBN: 9789060121542


Flaptekst / Beschrijving

Ontbinding is het eerste literaire werk van Lidy van Marissing (1942). Tot nu toe kreeg zij bekendheid als krities journaliste, verbonden aan 'de Volkskrant' . In 1971 verscheen een deel van haar dagbladartikelen in boekvorm onder de titel 28 interviews. Zij werkte mee aan de recente publikatie Perskoncentratie. Sinds 1969 levert zij regelmatig bijdragen aan het literaire blad 'Raster'. Ontbinding is de weergave van een politiek bewust┬Čwordingsproces van de auteur. Het is geen autobiografies verslag, maar een montage van gevonden en verzonnen materiaal dat de lezer op indringende wijze bij een gekompliceerd proces betrekt. Ontbinding is een anti-roman, een tekst die het gekonditioneerde lezen - in de zin van passief konsumeren - tegenwerkt. Het verhaal is tot een minimum teruggebracht; de figuren zijn niet meer dan silhouetten. De hoofdfiguur zit in de eerste helft van het boek gevangen in een obsessie - angst voor de dood en voor lichamelijke ontbinding. Deze subjektieve ervaring wordt in de tweede helft van het boek samengebracht met de objektieve situatie. Door deze schaalvergroting komen de maatschappelijke oorzaken van een psychiese beklemming in beeld.

Ontbinding heeft als titel een dubbele betekenis: niet alleen in de zin van organies bederf, maar ook als 'het bepalen van de faktor en waarvan de gegeven vorm het produkt is', dat wil hier zeggen: het ontleden van de pijn als maatschappelijk produkt.
Ontbinding is een voor de Nederlandse literatuur ongebruikelijk, eksperimenteel werk van een politiek ge├źngageerd schrijfster. Dat maakt het boek op zichzelf al even intrigerend als probiernaties. Tegen die achtergrond heeft Lidy van Marissing zelf enkele 'Notities bij een "moeilijk" boek' toegevoegd.