test1 'Dwaalgasten, of De kunst van het vluchten' van Lidy Marissing
Start > Lidy Marissing > boektitel

Lidy Marissing: Dwaalgasten, of De kunst van het vluchten

  • Beschrijving
  • Recensies

Titel: Dwaalgasten, of De kunst van het vluchten, 1997
Uitgever: Van Gennep, 1997
ISBN13: 978-90-5515-142-4ISBN: 9789055151424


Flaptekst / Beschrijving

De sensatie opgenomen te worden in een massa, in een Menigte te verdwijnen of te veranderen, is voor de moderne mens een bijna alledaagse ervaring. Toch stellen vrijwel alle romans losse individuen centraal; de massa - zo wezenlijk voor deze tijd van steden, stadions en files - is in onze verbeelding zelden geprofileerd aanwezig. In Dwaalgasten of de kunst van het vluchten verschijnt de massa als een literair personage, als hoofdfiguur zelfs. De dramatische handeling bestaat uit de stuwen zuigkracht waarmee een meedogenloze geschiedenis, meer of minder gestuurd door ongrijpbare machten, een groot aantal mensen op een hoop drijft en hun levens vervormt. Hoe dit ook hun taal en manier van denken bepaalt, is voor van Marissing een punt van fascinatie. De taal wordt hier niet uitsluitend gebruikt en getoond als extern communicatiemiddel, maar Is ook en vooral het reflektiemedium waardoor in elk menselijk hoofd een (zelf)bewustzijn kan bestaan - zelfs (of juist?) wanneer die hoofden meedeinen in een anonieme, sprakeloze menigte. 'De echte boodschap van een boek kan alleen hij tegenkomen die traag, als bij een strandwandeling, langs de regels slentert en naar de golfslag van de taal luistert. 'Deze uitspraak van de jonge Tsjechische schrijver Michal Ajvaz lijkt wel speciaal van toepassing op deze labyrintische roman. Met Dwaalgasten bevestigt Lidy van Marissing haar positie als een volstrekt unieke figuur in de Nederlandstalige literatuur.

NBD|Biblion:
Als de grote studie van Canetti 'Massa en macht' hoe vrij van vorm ook toch vooral een essay was, heeft Lidy van Marissing voor hetzelfde thema een literaire vorm gevonden. Onderwerp in elk kort hoofdstuk, telkens gevolgd door een fragment uit een foto, is een wisselende groep mensen. Soms worden er aparte gezichten of figuren uit gelicht, soms gaat het vooral om de bewegingen van zo'n groep of verzameling mensen. Deze massa is steeds in beweging - op de vlucht, gedreven of uit vrije wil - maar het doel is minder belangrijker dan wat er onderweg met al deze mensen gebeurt. De ene keer lijkt dit boek een antropologische studie, dan een film in slow motion, een bewogen schildering of een po.tische impressie, nu eens abstract en afstandelijk dan weer concreet en uitermate plastisch en lichamelijk. Uiteraard leest zo'n boek niet als een roman, en is er een andere manier van lezen vereist, die eveneens per fragment kan wisselen. Er is in elke geval moed voor nodig, zo'n moeilijk grijpbaar thema als 'massa' met literaire middelen aan te pakken.

Recensies

  • Roman Lidy van Marissing; De wereld als grenshospitium - Arnold Heumakers, NRC Handelsblad, 30-05-1997
  • Lidy van Marissings studies in anonimiteit - Rob Schouten, Trouw, 09-05-1997