test1 'Het posthume werk van een levende' van Robert Musil
Start > Robert Musil > boektitel

Robert Musil: Het posthume werk van een levende

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: Nachlaß zu Lebzeiten, 1936
Vertaling: Ton Naaikens
Uitgever: Meulenhoff, 1987
ISBN13: 978-90-290-1672-8ISBN: 9789029016728

Ceder editie


Flaptekst / Beschrijving

De bundel Het postume werk van een levende, waarin Musil korte prozastukken en verhalen bijeenbracht die hij vanaf 1910 had geschreven, moest de schrijver onttrekken aan de dodelijke vergetelheid waarin hij dreigde te verzinken. De vaak luchtige stijl is zowel suggestief als bedrieglijk; Musil wist zijn visies en zijn ook wetenschappelijke belezenheid om te zetten in pregnante zinnebeelden van twintigste-eeuws leven. Zijn opvoeding in kinderkazernes en zijn natuurkundige achtergrond dreven hem ertoe meedogenloos en exact het zo actuele grensgebied af te bakenen waarop onze kennis van de wereld te kort schiet en de literatuur haar gissende werk kan doen. In deze schetsen en verhalen, die kunnen wedijveren met die van Franz Kafka en Robert Walser, fixeerde 'Monsieur le Vivisecteur' met microscopische precisie zijn kijk op deze eeuw, zijn relatie met vrouwen, zijn ervaringen op het slagveld, zijn visie op de westerse cultuur, kortweg' de bacillen van alle wereldse gruwelen', Wreed en teder in Törless, imponerend en overweldigend in De man zonder eigenschappen - in deze bundel treedt Robert Musil naar voren als een figuur die het moderne denken op stilistisch bijzondere wijze aantrekkingskracht geeft,

• Musils voor- en richtbeelden willen ons niet verleiden, ze zijn enkel bedoeld om ons te laten ontsnappen aan een clichématige en conventionele manier van denken. - Ingeborg Bachmann

Robert Musil (Klagenfurt, 1880-Genève, 1942) koos na een militaristische opvoeding in de Oostenrijkse-Hongaarse 'Dubbelmonarchie' , gevolgd door een technische academische opleiding met als afsluiting een proefschrift over de fysicus-filosoof Ernst Mach, en na adjudant te zijn geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog, voor het schrijverschap. Na het succes van zijn debuut Die Verwirrungen des Zöglings Törless (1906) werkte hij meer dan twintig jaar aan zijn opus magnum Der Mann ohne Eigenschaften, het kolossale romanwerk dat nimmer werd voltooid.
Als een noodzakelijke onderbreking van het werken aan Der Mann ohne Eigenschaften schreef Robert Musil de verhalen van Het postume werk van een levende (1935) of gaf ze, voor zover al eerder op schrift gesteld, hun definitieve vorm.