test1 'Dagboeken' van Robert Musil
Start > Robert Musil > boektitel

Robert Musil: Dagboeken

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: Tagebucher, 1976
Vertaling: Hans Hom
Uitgever: Meulenhoff, 1992
ISBN13: 978-90-290-3950-5ISBN: 9789029039505


Flaptekst / Beschrijving

Als achttien-, negentienjarige - in 1898/99 - begon Robert Musil in dagboekvorm gedachten en ideeën vast te leggen, 'met mijzelf alleen: zoals hij schreef, 'om mijn eigen historicus te zijn'. Deze notities, die met slechts enkele korte onderbrekingen tot vlak voor zijn dood in april 1942 werden voortgezet, waren dus in eerste instantie aan hem zelf gericht.

In zijn cahiers - die in zijn nalatenschap zijn aangetroffen - verzamelde Musil waarnemingen en beschouwingen, analyses van zijn tijd en tijdkritiek, resultaten van denken en diagnoses, ontwerpen voor zijn literaire werken en opmerkingen met betrekking tot zijn eigen persoon. Zijn dagboeken waren voor hem een archief, maar ook een speelveld en laboratorium, de plaats waar hij zijn ideeën bijeenbracht en uitprobeerde.

De Dagboeken weerspiegelen vanaf de eerste fragmenten van 'Monsieur le vivisecteur' tot aan de laatste aantekeningen van 6 november 1941 een belangrijk stuk van onze geestesgeschiedenis én documenteren het ontstaan van De man zonder eigenschappen.

Van Robert Musil verschenen bij Meulenhoff, naast de vier delen van De man zonder eigenschappen, Het postume werk van een levende, Drie vrouwen, Verbintenissen en Brieven aan Anna.

De keuze is vooral gevallen op langere fragmenten die functioneel zijn voor een beter begrip van de roman De man zonder eigenschappen, zodat dit bandje bijna als appendix bij de romancyclus kan worden gezien. Notenapparaat en uitvoerig nawoord vergroten de toegankelijkheid. (NBD|Biblion)