test1 'De man zonder eigenschappen' van Robert Musil
Start > Robert Musil > boektitel

Robert Musil: De man zonder eigenschappen

  • Beschrijving
  • Recensies

Oorspronkelijke titel: Der Mann ohne Eigenschaften, 1952
Vertaling: Ingeborg Lesener
Uitgever: Meulenhoff, 1988
ISBN13: 978-90-290-5279-5ISBN: 9789029052795

Herdruk 2002 ISBN 902906801


Flaptekst / Beschrijving

De man zonder eigenschappen, het intrigerende levenswerk van Robert Musil (1880-1942), wint met de dag aan actualiteit. Het licht deze eeuw door, met een ironische precisie die ongeëvenaard is en met een zinnelijkheid die in het merendeel van de commentaren op dit boek maar al te vaak wegkwijnt.

De roman is gelokaliseerd in Wenen, dehoofdstad van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, en bestrijkt één jaar, dat begint op een mooie augustusdag in 1913. Ulrich, de man zonder eigenschappen, de mogelijkheidsmens met zijn interim-principes, besluit na een aantal pogingen een man mét eigenschappen te worden een jaar vakantie van het leven te nemen. Hij raakt betrokken bij de 'Parallelactie', de organisatie die de viering van het zeventigjarig regeringsjubileum van keizer Franz Josef I voorbereidt en tevens wil proberen het dertigjarig jubileum van de Duitse keizer de loef af te steken: dat deze jubilea gepland zijn in 1918, het jaar waarin beide monarchieén definitief ineenstorten, is tekenend voor de satire die deze hele roman doordrenkt. Ironie is ook terug te vinden in de constellaties van de personen die Musil ten tonele voert: van de mooie ambitieuze Diotima tot de met Nietzsche dwepende Clarisse, van de denk- en geldmagnaat Arnheim tot de brave generaal Stumm von Bordwehr, van Ulrichs jeugdvriend Walter, de 'doorsneemens' tot de krankzinnige vrouwenmoordenaar Moosbrugger.

Ulrich en Musil willen begrijpen, willen door de doordringing van het bestaande een toekomst voor het mogelijke ontwerpen. Daarmee is de De man zonder eigenschappen een grootse poging tot geschiedfilosofie en een onverbiddelijke kritiek van de wereldbeschouwingen in romanvorm.

Robert Musil debuteerde in 1906 spectaculair met de roman Die verwirrungen des Zöglings Törless Zijn levenswerk Der Mann ohne Eigenschaften, waarvan de eerste schetsen al rond de eeuwwisseling geschreven werden en waaraan Musil sinds 1922 voortdurend en bezeten werkte, bleef onvoltooid. Naast De man zonder eigenschappen verscheen van hem Het posthume werk van een levende, Drie vrouwen, Brieven aan Anna, Verbintenisse en Dagboeken

- Het boek heeft alle eigenschappen om je onvoorwaardelijk mee te slepen en je te laten verstrikken in de brille van Musils even luchtige als dringende gedachtenspinsels - Carel Peeters in Vrij Nederland

- Intelligent, ironisch zonder enig hooghartig vertoon, schitterend van stijl en hecht doortimmerd.. - Jacques Kruithof in Elsevier

- Als Musil het bij analyse en kritiek zou hebben gelaten, zou dat al een kolossaal boek hebben opgeleverd, maar het belang ervan wordt nog vergroot doordat hij op zoek is naar bakens die te midden van alle verwarring iets van een richting aangeven voor 'het juiste leven'. Zeker daarom verdient zijn roman het een belangrijke rol te gaan spelen in de ontwikkeling van onze eigen hedendaagse literatuur. - Robert Anker in Het Parool

Met scherpe blik doorschouwt Robert Musil een cultuur die haar einde nadert, en tast hij mogelijkheden af voor een nieuwe toekomst.

De man zonder eigenschappen werd door Duitse schrijvers en critici uitgeroepen tot de belangrijkste Duitstalige roman van de twintigste eeuw.

Recensies

  • Uit de luie leesstoel gemept - Nanne Tepper, NRC Handelsblad, 20-10-1995
  • Waarom zijn wij geen realisten?; De eenzame strijd van Robert Musil - André Spoor, NRC Handelsblad, 05-04-1991