test1 'Op zoek naar de verloren tijd: De gevangene' van Marcel Proust
Start > Marcel Proust > boektitel

Marcel Proust: Op zoek naar de verloren tijd: De gevangene

  • Beschrijving
  • Recensies

Oorspronkelijke titel: La Prisonnière, 1923
Vertaling: Thérèse Cornips
Uitgever: De Bezige Bij, 1991
ISBN13: 978-90-234-6181-4ISBN: 9789023461814

Dit deel bevat de paperbackuitgaven: De Gevangene I en II


Flaptekst / Beschrijving

Een spiritueel avontuur', een 'innerlijke ervaring', schreef Claude-Edmonde Magny over De gevangene, boek vijf van Op zoek naar de verloren tijd. Het boek laat zich beschouwen als een drieluik: het dubbelzinnige samenleven van Marcel en Albertine; een soiree bij de Verdurins; en opnieuw dat samenleven, tot het meisje zich wijselijk uit de voeten maakt.

Albertine is weliswaar uit vrije wil bij Marcel ingetrokken, maar wordt binnen de kortste keren een 'gevangene': ze mag buitenshuis vrijwel enkel gaan en staan waar het hem goeddunkt. Hij wordt verteerd door jaloezie, en cultiveert zelfs zijn twijfels en achterdocht.

Dan breekt de rampzalige ochtend aan waarop Marcel verteld wordt dat Albertine haar koffers gepakt heeft en met onbekende bestemming vertrokken is.

Recensies

  • MARCEL PROUST EN DE WEDLOOP TEGEN DE TIJD. Een 's zondags in lindebloesemthee gedompelde madeleine - Hannek Wijgh, Trouw, 04-11-1993