test1 'Gedichten' van Arthur Rimbaud
Start > Arthur Rimbaud > boektitel

Arthur Rimbaud: Gedichten

  • Beschrijving

Oorspronkelijke titel: Poésies,
Vertaling: Paul Claes
Uitgever: Atheneum, 1998
ISBN13: 978-90-253-4673-7ISBN: 9789025346737


Flaptekst / Beschrijving

Tweetalige editie: Frans-Nederlands

In 'Gedichten' heeft Paul Claes alle bekende en een zeer ruime keus uit de minder bekende gedichten van Rimbaud opgenomen. Op de linkerbladzijden staan de originelen, rechts de vertalingen; die laatste zijn de vrucht van gestage arbeid en nog langere overdenking: al in het begin van de jaren zestig begon Claes zich regelmatig bezig te houden met het grootste wonderkind en het fenomenaalste talent dat de lyrische poëzie tot nog toe heeft gekend. Die overdenking uit zich ook in de uitgebreide en gedegen toelichtingen die achterin het hoek zijn opgenomen; gezamenlijk vormen ze bovendien een betrouwbaar excerpt uit de bibliotheek die inmiddels over het niet zelden raadselachtige oeuvre is volgeschreven. Maar de vertalingen zelf vormen natuurlijk het piè;ce de résistance; ondanks hun getrouwheid aan vorm en inhoud beide, ondanks het onontkoombare feit dat er veel langer en moeizamer aan gewerkt is dan aan de originelen gaat er een frisse sprankeling vanuit, doen ze recht aan de onnavolgbare ritmiek waardoor ieder gedicht van Rimbaud ook nu nog aandoet alsof het vandaag geschreven is.

Over 'Gedichten' schreef de pers: 'Gedichten' is een schitterend boek, smetteloos uitgegeven en vol stralende poëzie. - Guus Luijters in Het Parool.
Zo uitzonderlijk, onwaarschijnlijk en onmogelijk Rimbaud als dichter is, zo uitzonderlijk, onwaarschijnlijk en onmogelijk is deze vertaler. Rimbaud is, Paul Claes is. Hij vertaalt tekstgetrouw, hij doet geen concessies om een rijm te vinden - voldoende tijd brengt hem na eindeloze aandacht de noodzakelijke vorm. Deze vertaling is twee dingen tegelijk: enerzijds een juiste vertaling in de juiste vorm, die het ons mogelijk maakt Rimbaud volledig te begrijpen en te smaken, anderzijds het meesterwerk van een Nederlandstalig dichter die in onze zoveel armere taal een glanzend equivalent geschreven heeft - zodat het Nederlands nu als het ware zelf zijn Rimbaud bezit, een Rimbaud groter dan zichzelf want zoveel rijker aan triomfen over een weerbarstige taal. Een super-Rimbaud als glorie voor ons. Een wonder, want wat in onze taal niet kan, is er nu. - Christine D'haen in De Standaard