test1 'Brieven 1870-1875' van Arthur Rimbaud
Start > Arthur Rimbaud > boektitel

Arthur Rimbaud: Brieven 1870-1875

  • Beschrijving
  • Recensies

Oorspronkelijke titel: Lettres, 1870
Vertaling: Paul Claes
Uitgever: Atheneum, 2002
ISBN13: 978-90-253-4682-9ISBN: 9789025346829


Flaptekst / Beschrijving

In 'Brieven 1870-1875' zijn we getuige van de stormachtige ontwikkeling van een jonge dichter uit de provincie, die in korte tijd volwassen wordt, niet alleen
in literaire zin maar ook in het persoonlijke leven. Dat leven is niet minder
aangrijpend dan zijn werk. Jammer is het wel dat de brieven uit de latere tijd,
de tijd dat Rimbaud als koopman de tropen onveilig maakte, zo zakelijk zijn.
Maar de vroegere brieven, de brieven uit de tijd dat hij als dichter schitterde
en als bohémien aanstoot gaf, maken dat meer dan goed. De correspondentie
van de jonge Rimbaud is even flitsend als zijn literaire werk. Voortdurend variëren
stijl en stemming. Elke nieuwe brief vernietigt als het ware de vorige. De evolutie
verloopt zo snel dat de lezer ademloos achterblijft. Tenslotte verdwijnt de dichter
als een vliegende Mercurius aan de horizon. Alleen de dubbelzinnige boodschap
die hij achterlaat getuigt nog van zijn al te vluchtige genie.

Recensies

  • Brieven en 'billets' van Rimbaud - Paul Depondt, de Volkskrant, 22-11-2002