test1 'Terugschrijven' van Jacq Vogelaar
Start > Jacq Vogelaar > boektitel

Jacq Vogelaar: Terugschrijven

  • Beschrijving
  • Recensies

Titel: Terugschrijven, 1987
Uitgever: De Bezige Bij, 1987
ISBN13: 978-90-234-0978-6ISBN: 9789023409786


Flaptekst / Beschrijving

Het eerste deel van dit boek bestaat uit opstellen over auteurs die van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de moderne literatuur. Vogelaar laat die beginnen bij Flaubert, in het bijzonder diens onvoltooide werk Bouvard et Pécuchet.

Wat in het eerste deel met betrekking tot afzonderlijke auteurs ter sprake komt, wordt in het tweede deel thematisch behandeld in essays over gestoorde teksten, de utopische methode, autobiografisch schrijven en het fragmentarische.

De schrijvers om wie het Vogelaar te doen is, zijn stuk voor stuk geobsedeerd door het schrijven en hebben van de literatuur in de letterlijke zin een levenswerk gemaakt, daar gelaten of ze dat als een vervulling of juist als een vernietiging van hun leven hebben ervaren. Vogelaar probeert de drijfveren in het schrijven van de betreffende auteurs zichtbaar te maken. Wat gebeurt er in het schrijven, wat staat er op het spel, wat maakt het schrijven mogelijk en wat zijn de grenzen ervan?

Voor een deel gaat het hem ook om schrijvers die bij lezing tot schrijven inspireren, niet speciaal tot schrijven over hen, maar tot schrijven hoe dan ook. Dat noemt de auteur 'terugschrijven, zoals je iemand die jou geschreven heeft antwoordt, ongeacht de afstand in tijd en ruimte.'

'Als dit boek een zandloper was,' aldus Vogelaar in het woord vooraf, 'zouden de essays over Beckett en Bacon de passage zijn waar al het andere doorheen gaat. In Beckett en Bacon zie ik mijn belangrijkste ervaringen met literatuur en schilderkunst geconcentreerd.'

J. F. Vogelaar (1944) debuteerde als dichter in 1965. Sindsdien heeft hij romans, verhalen en een kinderboek geschreven. Ook schreef hij voor toneel, film en radio. Hij is medewerker van het weekblad de Groene Amsterdammer en redacteur van het literair tijdschrift Raster.

Het boek is on line beschikbaar op dbnl http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=voge008teru01

Inhoudsopgave:
- Vooraf
- Flaubert Overschrijven. Over Bouvard et Pécuchet (herschreven versie Raster 16, 1981)
- Een man van de pen. Over brieven van Flaubert aan Louise Colet (De Groene ,april 1984).
- De ideeënwereld van Don Quichot. Over de ideeën van Multatuli (herschreven versie Groene-nummer over Multatuli, 23 oktober 1985)
- Demonen van de vrijheid. Over Boze geesten van Fjodor M. Dostojevski uitgebreide versie De Groene 3 oktober 1984)
- Het dubbelleven van een evenwichtskunstenaar. Kafka's dagboeken en zijn schrijverschap (bewerking Groene-nummer over Kafka, 6 maart 1985)
- Zeeziekte op het vasteland. Bij Amerika van kafka (idem)
- Van orthografie naar pornografie. Bij herlezing van Ulysses van James Joyce - met het oog op Finnegans Wake (bewerking Groene-nummer over Joyce, augustus 1982)
- Tijd in meervoud. Over De golven van Virginia Woolf (herschreven versie van artikel ‘Het ononderbroken rijzen en dalen en dalen en rijzen, altijd weer’, verschenen in De Groene, 12 februari 1986)
- Iintermezzo. Tussenfiguur in niemandsland: Samuel Beckett
- Door een schilderij van Francis Bacon (Raster 16, 1981)
- Woordspelingen tegen het toeval. Over Raymond Roussel (bewerking Raster 6, 1978)
- De toren van babbel. Over enkele logofielen
- Tekstverstoringen. Over gestoorde teksten (bewerking Raster 24, 1983)
- Tegen interpretatie. Over de anagrammen van Unica Zürn (verscheen onder de titel ‘Wonen in een anagram’ in De Groene, 24 april 1985).
- Van utopie naar atopie (gebaseerd op een Groene-artikel ‘Weg met de utopie. Leve de utopische methode’ ,28 oktober 1981)
- Utopie bij Robert Musil: geen doel, maar richting (Raster 31, 1984)
- Leven en dood van de woorden. Tussen tropismen en kindertijd van Nathalie Sarraute (bewerking van artikel ‘De leugen tot kunst verheffen’ De Groene, 28 augustus 1985).
- Repeterende breuken. Fragmenten over het fragmentarische (herschreven versie Raster 23, 1982)
- Vraag en antwoord. Over het experiment in de jaren zestig (Raster 19, 1981)
- Coda: Terugschrijven (Volkskrant 2 augustus 1980)

Recensies

  • Het woord laat de dingen verdwijnen. Vogelaars essays sporen aan tot het herlezen van taalmaniakken - G.F.H.Raat, de Volkskrant,