test1 'Raster nr 24 Gestoorde teksten / verstoorde teksten' van Jacq Vogelaar
Start > Jacq Vogelaar > boektitel

Jacq Vogelaar: Raster nr 24 Gestoorde teksten / verstoorde teksten

  • Beschrijving

Titel: Raster nr 24 Gestoorde teksten / verstoorde teksten, 1983
Uitgever: De Bezige Bij, 1983
ISBN13: 978-90-234-1343-1ISBN: 9789023413431

Eindredactie en samenstelling J.F. Vogelaar


Flaptekst / Beschrijving

Uit de inleiding van Vogelaar:

'Als de gestoorde tekst een taalspel is, dan toch een spel met de grootst mogelijke inzet: de speler zet zich zelf op het spel. De veilige afstand die de taal haar gebruikers doorgaans biedt, zodat gedachten, gevoelens, belevingen, handelingen, gebeurtenissen en dingen beheerst lijken te kunnen worden door degene die zijn taal beheerst, wordt teniet gedaan zodra iemand de taal letterlijk neemt. In de gestoorde tekst vindt een dergelijke kortsluiting plaats. Het lezen van gestoorde teksten wordt een gevaarlijke bezigheid, omdat men gekonfronteerd wordt met fysieke taalhandelingen: taal en schrift, denken en lichamelijkheid, teken en betekende gaan een ongekende verbinding aan. Ruwe teksten (écrits bruts) noemt Thévoz ze; maar wie zou denken met naïeve, onschuldige, nog ongevormde, spontane uitingen te maken te hebben, wordt gekonfronteerd met overbewuste, weloverwogen, subversieve geschriften.

Het gaat bij gestoorde teksten om uitbraakpogingen uit taalkonventies -een opstand tegen de taal die tevens, zoals Oswald Wiener stelt, een opstand tegen de maatschappij is; de schrijver ervan een spelbreker. - Hoe vrijblijvend is het schrijven? Het is deze vraag door de gestoorde tekst aan de literatuur gesteld die aan dit nummer ten grondslag ligt. '

Inhoud

J.F Vogelaar Inleiding bij Tekstverstoringen

TEKSTVERSTORINGEN I
- Briefwisseling tussen Antonin Artaud en Jacques Rivière
- Antonin Artaud, Fragmenten uit een hels journaal
- Hans van Pinxteren, Het alter ego van Artaud
- Oskar Panizza, Eigen levensbeschrijving
- Robert Walser, Vier vertellingen
- Ernst Herbeek, De dichter Alexander
- Bert van der Meer, Ik ben de overheid (gesprek met Johanneke van Slooten)
- Bert van der Meer, Brieven aan de Directeur-Geneesheer
- AdolfWölfli Teksten en tekeningen
- Danielle Sarréra De Ostjaak
- Harald Kaas, Twee verhalen
- Harald Kaas, Taal en waanzin
- Jan van den Berg, Drinkt inkt (gesprek met Johanneke van Sloot en en teksten)
- Emile Josome Hodinos, (Michel Thévoz)
- Aimable Jayet (Michel Thévoz)
*
- Paul Moyaert, Een betekenis produktie zonder geschiedenis
- Christian Delacampagne, Het schrijven in waanzin
*
TEKSTVERSTORINGEN 2
- Dossier samengesteld door J. F. Vljkelaar
*
- Michel Foucault, De waanzin, het afwezige werk
*
TEKSTVERSTORINGEN 3
- Jean-Paul Brisset, De oorsprong van de taal (Michel Foucault)
- Ferdinand de Saussure Anagrammen (Jean Starobinski, Michel Pierssens)
- Louis Wolfson Het gevecht tegen de moedertaal (Michel Pierssens: De toren van babbel, Gilles Deleuze: Schizologie)
- Ir. P. Kuperus PyQuRus- het GéGUSARIUM-888 (gesprek met Johanneke van Slooten)
*
Henri Michaux In de vernieling
Bibliografie