test1 'Oriëntaties. Kritieken en commentaren 2' van Jacq Vogelaar
Start > Jacq Vogelaar > boektitel

Jacq Vogelaar: Oriëntaties. Kritieken en commentaren 2

  • Beschrijving

Titel: Oriëntaties. Kritieken en commentaren 2, 1983
Uitgever: SUN, 1983
ISBN13: 978-90-6168-200-4ISBN: 9789061682004


Flaptekst / Beschrijving

In 1974 publiceerde Jacq Vogelaar bij de SUN de bundel Konfrontaties. Daarin beoefende hij een vorm van kritiek die in Nederland nagenoeg onbekend was: politiek gericht, zonder evenwel literatuur rechtstreeks uit maatschappelijke achtergronden te 'verklaren'. In zijn nieuwe bundel Oriëntaties wordt een aantal nederlandse romans besproken (van o.m. Robberechts, Sal Santen, Michiels, Schippers, De Winter), maar wordt vooral aandacht besteed aan buitenlandse literatuur in vertaling (Djuna Bames, Peter Weiss, Robert Walser, Thomas Bemhard, Lars Gustafsson, ltalo Calvino, Viktor Sklowski, Bruno Schulz, Roland Barthes).

Meer nog dan in de eerste bundel sluit Vogelaar in deze tweede bundeling van kritieken aan bij zijn eigen schrijfpraktijk, proza én essayistiek. In Konfrontaties bepaalde Vogelaar - ideologiekrities - zijn positie ten opzichte van diverse ontwikkelingen in de nederlandse literatuur. In Oriëntaties gaat het meer om een uitbouwen toespitsing van een benadering van literatuur als een middel tot onderzoek en verwerking van ervaring. De richting die Vogelaar gaat, sluit aan bij de onorthodoxe aanpak van Roland Barthes, wiens werk in deze bundel uitvoerig wordt gepresenteerd.

Inhoud:

Kritieken
- Schrijven om de wereld leesbaar te maken (Daniël Robberechts)
- Rekapitulatie van een generatie (C.B. Vaandrager)
- Traven: romans van de mexicaanse revolutie
- Het zuivere intellekt van Mijnheer Teste: een proefballon van Paul Valéry
- Leven met terugwerkende kracht (Peter Weiss)
- Herinneren om te overleven (Sal Santen)
- Cortäzar bouwt een bruggehoofd
- Schrijven tegen de geestesziekte (Thomas Bernhard)
- Gils houdt ze niet op 'n rijtje (Gust Gils)
- Het toerisme van de revolutie (Régis Debray, Jean-Paul Sartre)
- De oorlog en een oorlog daarna (Ivo Michiels)
- Protokol van een grandioze mislukking (Thomas Bernhard)
- Formuleren tegen het kotsen en konsumeren (Léon de Winter)
- Een taalonderzoeker als geheim agent (K. Schippers)
- Over aanpassing als ontsnapping (Robert Walser)
- De nachtzijde van de geschiedenis (Djuna Barnes)
- Hopeloze verhalen over hoop die deed leven en sterven (Tadeusz Borowski)
- Een schrijver aan het front en de schrijftafel (Viktor Sjklovski)
- Ziektegeschiedenis van het land Chaos (Jens Biërneboe)
- Sophie's leugens (William Styron)
- Droombeeld van een tussentijd (Bruno Schulz)
- Idylle en azijnfabriek (Jean Paul)
- Rechtstreeks afgaan op de verschrikking (Djuna Barnes)
- Ik uniek mens ben maar een nul (Robert Walser)
- We beginnen opnieuw, we geven niet op (Lars Gustafsson)
- Schaken met steden (Halo Calvino)
- Over zichzelf schrijven om iemand (anders) te worden (Michel/ .. Leiris)
- De droom aan het werk in Polen (Tadeusz Konwicki)

Kommentaren
- De VPRO, een omroep van de zoete inval
- Tegen kunst als politiek-religieuze katechismus
- Klaas Wellinga Tegen experimenten om de experimenten
- Tegen moralisme en simplifikaties
- Bild als inzet van een sociologies experiment (Günther Wallraff)
- Change/Charge: Kommentaar in de marge
- Verkaveling
- De taak van de schrijver (diskussie in De Revisor)
- Carel Peeters Stellingen
- Reaktie op Peeters' stellingen
- Carel Peeters Reaktie op de reaktie
- Diskussie of procesverbaal?
- Peter Handke - een overschat schrijver?
- Bij enkele teksten over de rol van de intellektuelen
- Geretoucheerd groepsportret van een Nijmeegse generatie (Pé Hawinkels)
- De roman 'Berlin Alexanderplatz' van Döblin en de film 'Franz Biberkopf' van Fassbinder
- Een theoretikus verliefd (Roland Barthes)