test1 'Uit het oog. Beeldverhalen' van Jacq Vogelaar
Start > Jacq Vogelaar > boektitel

Jacq Vogelaar: Uit het oog. Beeldverhalen

  • Beschrijving
  • Recensies

Titel: Uit het oog. Beeldverhalen, 1997
Uitgever: De Bezige Bij, 1997
ISBN13: 978-90-234-3596-9ISBN: 9789023435969


Flaptekst / Beschrijving

Deze rijk geïllustreerde bundel 'beeldverhalen' gaat over het kijken naar beeldende kunst en fotografie. Op alle mogelijke manieren - vertellend, essayerend en zelfs dichtend, beschrijft Jacq Vogelaar wat het zien van bepaalde beelden in hem oproept.

Zo vertelt hij, als hij over schilders en hun werk schrijft, vooral hoe hij de schilderijen onderging: op een grote tentoonstelling (Francis Bacon) of tijdens bezoeken aan het atelier (Hans Giessen). En zo heeft hij verhalen geschreven bij foto's, strips, damesbladreclames en werk van Ossip, Westerik, Baruchello en Carpaccio. Misschien zou je zelfs beter kunnen zeggen: ertegenaan, of: erop (te vergelijken met 'op de muziek van..').

Door het verhaal van zijn eigen kijken te vertellen interpreteert Jacq Vogelaar de afbeeldingen niet, maar leest hij ze en porbeert hij tevens in woorden zichtbaar te maken wat er in beeld gebeurt. Beelden (beeldraadsels) worden opgelost in verhalen - en dat is óók wat jacq Vogelaar met 'beeldverhalen' bedoelt.

Jacq Vogelaar (1944) schreef gedichten, romans, verhalen, kinderboeken en essays. In 1996 werd zijn gehele oeuvre bekroond met de Frans Erensprijs. Recente publicaties Terugschrijven (essays, 1987; Busken Huetprijs 1989), De dood als meisje van acht (roman 1991, Bordewijkprijs 1992), Striptease van een ui (essays, 1993) en Weg van de pijn (roman, 1994)

Inhoud
- Gesloten gezichten. Bij figuren van Ossip (catalogus Haags Gemeentemuseum, 1996)
- Levend gevild. Hoor & wederhoor (Optima 38 ,1993)
- Patchwork (Raster 5 ,1978)
- De V van foto. Of afbeelding van een genezen lichaamsdeel (Raster 49 ,1990)
- Stil zitten wachten op de vooruitgang. Bij de foto 'Dali / Yunnan' van Koen Wessing ('De vierde wand. De foto als theater' ,1991)
- Sla door (Raster 20 ,1982)
- Openhartoperatie (De Witte Raaf nr. 49 ,1994)
- De tijd van het voorspel. Beeldverhaal (Raster 10 ,1979)
- Een tong vinden ('Nox Biotech' ,1992)
- Scheve ogen. Bij schilderijen van Hans Giesen (Catalogus Landesmuseum Oldenburg (1988)
- Oog in oog. Op een overzichtstentoonstelling van Francis Bacon (Raster 35 ,1985)
- Sporen lezen. Zes zinnen van Samuel Beckett (Café Oedipous nr. 2 ,1990)
- Met zichtbare adem. Bij Zonder titel van Bram van Velde (Stedelijk Museum Schiedam ,1994)
- Man met of zonder. Bij werk van Co Westerik (Raster 71 ,1995)
- 'Je zit niet alleen in je vel'. Plume - familieportret met bijschriften (Raster 39 ,1986)
- In medias res. Over tekendingen van Gianfranco Baruchello (Raster 72 ,1996)
- Grisaille. Etude in grijs
- Verantwoording

Recensies

  • Jacq Vogelaar over beeldende kunst. Een hachelijke oefening in kijken - Arnold Heumakers, NRC Handelsblad, 23-05-1997
  • 'Blank voorhoofd, dito blanco facie, genre beau op jaren' - T. van Deel, Trouw, 09-05-1997
  • Geschreven vorm van terugkijken. Essays van Jacq Vogelaar over beeldende kunst, recht uit het oog - Arjan Peters, de Volkskrant, 25-04-1997